Budovy

Pásmo mírného podnebí se vyznačuje teplými léty a chladným zimním obdobím. Tak jako tak je tedy vhodné tepelně izolovat vznitřní prostory, ať v zimě před únikem tepla do vnějšího prostředí, tak v létě před průnikem horkého vzduchu a zamezení přehřívání budov (odrazem, nebo přeměnou dopadající sluneční energie). Řada budov je ale dosud izolovaných nedostatečně a s výraznějšími výkyvy počasí v nich může být značný problém udržení přijatelné teploty.

Izolace budov brání nežádoucím unikům tepla, ale mohou také přinést problémy s větráním - rostoucí koncetrací oxidu uhličitého a vlhkostí uvnitř. Využití rekuperace při větrání umožňuje nejen přísun čerstvého vzduchu, ale také omezí vyvětrávání úspory energie dosažitelné s izolací. Při rekuperaci se při výměně vzduchu předává využitelná tepelná energie mezi vzduchem z vnitřního a vnějšího prostředí.

Možnostmi úspor energií v budovách se blíže zabývá naše výstava k tématu energetické chudoby enechudoba.cz.

Pokud klimatické změny přinesou i větší rizika výskytu sucha, je lepší zajistit i přímo v budovách větší využití dešťové vody - viz stránky vodakrajina.eu.