Doba koronavirová

Šíření koronaviru SARS-CoV-2 ve světě a různá opatření v roce 2020 přinášejí citelné dopady na ekonomiku, společenský život a cestování. Významné je snížení spotřeby ropy, změny ve využívání volného času, dojíždění a fyzické kontakty nahrazují elektronické formy kontaktu nebo rovnou digitalizace.

Těžkou ránu zažívají části hospodářství založené na cestovním ruchu, gastronomii a kultuře, více se prosazuje individuální doprava a o naplnění vizí ekologů v tomto směru lze hovořit těžko. Ekologické kruhy avšak opakují svá dlouhodobá doporučení k realizaci různých investic a ekologických přístupů, kterým se ani doba koronavirová nijak zásadně nevymyká a mají hospodářský prorůstový charakter, viz stanovisko -zde-.

Lehkomyslný přístup některých vlád ve jménu osobních svobod a otrávenosti z roušek v roce 2020 přinesl silnou násadu koronaviru pro podzimní období. V ochraně zdraví a ochraně životního prostředí přitom platí podobné přístupy, kdy prevence brání větším škodám a osobní zodpovědnost nejlépe funguje, pokud je spojena i s legislativní/společenskou normou. Braňme zbytečným škodám na lidských životech a životním prostředí.

 

Fórum Letní ekologické akademie 2020 Zvonečník zaměřoval na ekologické aspekty doby koronavirové a k tématu se přímo vyjádřil také ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček - video s ním je dotupné -zde- (Youtube).

 

Další zajímavé odkazy:

Změny a opatření v rezortu MŽP související s pandemií koronaviru

Koronavirus životnímu prostředí nepomůže, to musíme udělat my sami (Greenpeace)