Krajina

Česká krajina prošla řadou změn. Přírodní krajina se postupně měnila na krajinu zemědělsky využívanou a v oblasti velkých měst nakonec na krajinu industriální. Se změnami vegetace a vodohospodářskými úpravami došlo ke změnám v koloběhu vody. Kde vegetace chybí, tam dochází k extrémním teplotním výkyvům, ale také k problémům při vydatnějších srážkách a delších obdobích sucha. Klíčovou roli hraje problematika vody v krajině a věnují se jí zvonečníkové stránky Pro vodu a krajinu.