Nová ekonomika

V souvislosti s klimatickými změnami se často uvádí nutnost změn celé ekonomiky. Zásoby uhlíkatých paliv jsou omezené a dříve či později dojde k dekarbonizaci ekonomiky. Pokud k této dekarbonizaci ČR nepřistoupí dostatečně odhodlaně a včas, bude stát na chvostu ve vývoji nových technologií. Poměrně rychle přijde také o vlastní strategickou zásobu uhlí a s množstvím uvolněného oxidu uhličitého výraznou měrou přispěje ke změnám klimatu. Nemluvě pak o přímém vlivu spalování uhlí na životní prostředí vzhledem k jeho prašnosti a obsahu síry (i odsíření je spojeno například s těžbou vápence a u domácích kotlů není obvyklé).

Synonymem nízkouhlíkové ekonomiky ovšem není prostá přeorientace na využívání jaderné energie. Vždy je lepší nespoléhat na jediný zdroj energie, zvláště když ČR není nezávislá na dodávkách jaderného paliva, nemá trvalé uložiště jaderného odpadu a může čelit bezpečnostnímu ohrožení s potřebou odstavení jaderných elektráren.

Významným pilířem nové ekonomiky by rozhodně měla být vyšší efektivita využívání energií. Využívání obnovitelných zdrojů energie může přispívat k rozvoji lokálních ekonomik. V současnosti existuje celá řada směrů a aspektů k rozvoji ekonomiky. Zvonečník k nim uspořádal řadu debat - fiskální politika, potenciály obnovitelných zdrojů energie v ČR, místní ekonomiky, inovace a budoucnost práce, obchod s Čínou, sdílená ekonomika, udržitelná spotřeba aj.