Aktuality

Výdechy tunelů vnitřního okruhu Prahy

12.12.2019 08:55
tisková zpráva 12. 12. 2019, Praha, Zvonečník, z.s. Na základě návštěvní akce 16. října 2019 střešovického výdechu tunelu Blanka a zahrádkové osady na Ořechovce se Zvonečník zabýval nejen ozeleněním jednoho komínového výdechu, ale také řešením znečištění ovzduší v okolí výdechů dlouhých městských...

Závěry debaty Nové cesty české energetiky

05.12.2019 10:40
tisková zpráva 5. 12. 2019, Praha, Zvonečník, z.s. Dne 26. listopadu 2019 uspořádal Zvonečník v Lidovém domě debatu "Nové cesty české energetiky". Debata přinesla čtyři důležité závěry. V prvé řadě se debata věnovala problematice provozu a privatizace hnědouhelné elektrárny Počerady. Elektrárna...

Nové cesty české energetiky

18.11.2019 20:09
Zveme Vás na debatu u kulatého stolu na téma "Nové cesty české energetiky" Pro zajištění dostatku elektřiny pro českou ekonomiku se řeší nahrazení bloků v Dukovanech novými jadernými bloky (zajímavé jsou modulární) a rozvoj obnovitelných zdrojů nahrazující nadměrnou výrobu elektřiny z uhelných...

Pro akumulaci energie v Podkrušnohoří

25.10.2019 13:01
tisková zpráva, 25. 10. 2019, Praha, Zvonečník, z.s. Zvonečník podporuje zvažované využití vytěžených dolů a lomů v Podkrušnohoří pro akumulaci elektrické energie, zdůrazňuje ekonomickou výhodnost takové investice, využitelnost různých akumulačních technologií a výhody využití energie z...

Výsledky fóra s ministrem Tomášem Petříčkem

07.10.2019 21:57
Dne 18. září 2019 uspořádal Zvonečník ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR fórum "Měnící se svět a ekologická řešení". Akce v Černínském paláci s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem otevřela dialog s ekologickými organizacemi. Fórum mělo především podobu kulatého stolu s...

Náhrada uhlí za dřevo a udržitelné hospodaření

26.04.2019 09:25
tisková zpráva, 5. 4. 2019, Praha, Zvonečník, z.s. Dřevo je ekologické palivo, které je dostupné i v dosud neplynofikovaných oblastech a pro jeho větší využití v domácnostech je klíčová jeho dostupnost a cena na trhu. Významným faktorem jsou v tomto ohledu kůrovcové kalamity a možnost využití...

Soja z tropů, nebo ochrana české půdy?

26.04.2019 09:19
tisková zpráva, 4. 4. 2019, Praha, Zvonečník, z.s. Eroze půdy v současnosti ohrožuje více než polovinu zemědělské půdy ČR a je zásadním problémem v tropických oblastech, kde pralesy ustupují produkci soji využívané také přímo v ČR. Je tu daný vysoký obsah bílkovin v soji a její nízká cena kvůli...

Z debaty méně plastů

26.04.2019 08:57
Platforma Zvonečník uspořádala 8. ledna 2019 debatu v Lidovém domě k problematice plastů a alternativ v podobě předcházení jejich používání a používání jiných materiálů. V debatě vystoupil europoslanec Pavel Poc a řada odborníků, zúčastnil se také například kabylský zpěvák...

Výzva Zvonečníku ministrovi Brabcovi - limit sirnatost

15.01.2019 13:07
tisková zpráva, 15.1.2019, Praha, Zvonečník, z.s.   Zvonečník se s podporou odborníků, Česko proti chudobě a Zeleného kruhu obrátil na ministra životního prostředí Richarda Brabce s žádostí k jednání ve věci zavedení limitu pro sirnatost uhlí do neodsířených zdrojů a řešení dostupnosti...

Želivka - vodní zdroj

02.11.2018 11:09
V sobotu 20. října 2018 uspořádal Zvonečník, Platforma pro krajinu, Koalice pro řeky a Živá voda výjezd pro odborníky a veřejnost: „Želivka - vodní zdroj“. Akce si kladla za cíl seznámení s vodním zdrojem pro sedminu obyvatel ČR, s jeho dopady na hospodaření v regionu a předmětem ochrany národní...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>