Debata Obchodujeme s Čínou - ekologický a sociální pohled

20.05.2015 20:35

16.2.2015 debata "Obchodujeme s Čínou - ekologický a sociální pohled" na Novotného lávce 5.

Obchod s Čínou má dva aspekty spojené s životním prostředím. Je to šetrnost vlastní výroby k životnímu prostředí a dálková doprava. Čínské výrobky se v Česku staly téměř všudypřítomné a čínskou ekonomiku rozhodně nelze přehlížet jako bezvýznamnou.

Saldo obchodní bilance ČR s ČLR se pohybuje kolem 300 miliard korun ročně. Čeští exportéři do Číny vyvážejí řádově méně zboží, než naopak. Čínské výrobky jsou levné, a to i přes dopravu na tisíce kilometrů. Hodinové mzdy v čínské výrobě dosahují 3,5 dolaru, což v přepočtu kurzu roku 2014 vychází již přes 70 korun. Pak je otázkou, čím je nízká cena čínských výrobků vlastně vykoupena a na kolik se nám vyplatí obchod s Čínou, pokud se česká výroba přesunula tam.

Čínská výroba má nižší ekologické standardy proti těm evropským a ke znečišťování se zde dosud projevoval spíše liberální přístup. Výsledkem je extrémní znečištění v průmyslových oblastech, což při nedávné návštěvě potvrdil také prezident Miloš Zeman. Pokud v Česku máme ekologické standardy na výrobu zboží, proč neplatí i pro dovážené zboží? Je také zajímavou skutečností, že například české automobily jsou do Číny prodejné leda s vysokým clem, nebo pokud jsou vyráběné v Číně. Proč obdobná opatření neplatí také naopak?

Situaci v Číně nám přiblížila známá sinoložka Olga Lomová. Jde o zemi s rozhodující komunistickou stranou a korumpovatelnými zástupci. "Lidská práva" jsou zde pojímána jako naplňování ideálů socialismu a i vláda o nich hovoří. Pokud jde ale o hájení zájmů místních komunit, není zde vůbec zájem vést takové debaty. Naši debatu dále doplnila prezentace náměstka ministra průmyslu Tomáše Novotného. Petr Hlobil se zaměřil na aspekty spojení růstu ekonomiky a využívání fosilních paliv. V Číně jsou v současnosti také zřejmé výrazné investice do využívání obnovitelných zdrojů energie.

Europoslanec Miroslav Poche se bohužel debaty nemohl zúčastnit, ale sdělil nám: "Jsem zastánce vyvážených vztahů s Čínou, jak obchodních, tak politických, které musí obsahovat také přesah k lidským právům a základním svobodám, sociálnímu a enviromentálnímu přesahu".

K jakým závěrům tedy debata dospěla?

Olga Lomová zdůraznila, že Číňané vnímají Evropu jako určitý vzor kultivovanosti. Velký zájem mohou mít o potraviny, které nepocházejí ze znečištěných oblastí. Paradoxem pak zůstává, že řadu potravin naopak i přímo Česko dováží z Číny (pomelo, ale také například česnek a sušené houby). Určitě by zde měl být formulovaný národní zájem, protože české vlády ve vztahu k Číně dosud jen málo hájily takový zájem. Pokud se Čína rozhodne důsledně řešit znečištění, mohla by to být příležitost pro české firmy, které s nimi mají již osvědčené zkušenosti.

 

Více viz pozvánka a Facebook. Prezentace Tomáš Novotný.