Debata Rozvoj místních ekonomik

20.05.2015 20:27

6.12.2012 proběhla v Domě odborových svazů debata Rozvoj místních ekonomik.

Impulzem pro debatu bylo zamyšlení nad procesem globalizace. Jako recept na prosperitu mnozí politici vnímají především stavby velkokapacitních silnic. Dálková doprava se díky nim zlevňuje, přibývá tranzitní doprava a zjednodušují se importy. Přináší to také tlak na zábory půdy a těžká doprava má zásadní vliv na životnost silnic.

Opakem globalizace je ekonomický proces lokalizace. Staví na místních zdrojích a ekonomka Ilona Švihlíková vyzvedla její potenciál zejména pokud jde o zemědělství, využívání energií (včetně těch obnovitelných) a odpadů. S Petrem Petržílkem si zanotovala také ohledně využití místních měn jako alternativy ke klasickým penězům.

Diskuse také narazila na efekty multiplikace. Například energetické renovace domů sice vyžadují investice, zároveň ale přinášejí úsporné zisky a vytvářejí pracovní příležitosti. Reálný obrat finančních prostředků v ekonomice přináší ekonomický růst - narozdíl od stavu, kdy tyto prostředky drží malý počet lidí na svých bankovních účtech. Čertovské uhlí nám zase připomenulo skutečnost, že uhelná ekonomika může vytlačovat jiné druhy místního rozvoje.

 

Pozvánka -zde-.

Foto + videa Petr Janíčko, Petr Petržílek, Ilona Švihlíková, debata.