Klimatické závazky a ničení deštných pralesů

08.10.2020 10:18

Padající mosty, ochrana klimatu, ochrana zvířat a pralesů, podpora cyklistiky, to jsou témata, ke kterým se hlásí řada politiků. Trojská lávka a pražské mosty jsou však ukázkou tragické praxe.

 

V prosinci 2017 došlo ke zřícení lávky mezi pražskou Stromovkou a Trojou (se ZOO a Vltavskou cyklostezkou), nová se má otevřít na přelomu října a listopadu (3 roky od zřícení) a vychází na 135 milionů korun (délkou srovnatelná v Čelákovicích v roce 2014 přišla na 40 milionů). Trojská lávka je kontroverzní nejen cenou a délkou výstavby, ale z hlediska ekologie použitím tropického dřeva azobé (Lophira alata). Použité dřevo má sice některé výhodné užitné vlastnosti, ale pochopitelně je drahé a jeho těžba je spojená s likvidací afrických deštných pralesů.

 

Lávku si prohlédneme v době před jejím oficiálním otevřením (uváděný přelom říjen/listopad 2020). Cílem je upozornění na rozpor oficiálně hlásané ochrany klimatu Radou hl. m. Prahy (kterou též oslovíme) a použití zásadně nevhodného stavebního materiálu v podobě tropického dřeva na stavbu Trojské lávky. Je absurdní, pokud na dopady ztrát přirozeného prostředí pro různá zvířata musíme upozorňovat u mostu vedoucího k ZOO a nezpochybnitelná je též klíčová role tropických pralesů pro fungování klimatického systému Země. Za vhodné pokládáme uznání chyby a také urychlení staveb nových použitelných mostů v Praze místo jen četnějších revizí mostů starých, drahých monitorovacích zařízení, podepírání a zpomalování dopravy.

 

Zodpovědnost za použití tropického dřeva na Trojské lávce nese Praha sobě, konkrétně její náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. Když se seznámil s prototypem konstrukce, použití takového dřeva nejen nerozporoval, ale dokonce vyzvedával (odkaz).

 

Sraz 20. října 2020 v 17:00 u schodů na Trojskou lávku na Císařském ostrově (začátek lávky na straně Císařského ostrova), viz mapa. Prosíme o respektování rozestupů pro venkovní pohyb a roušky.

Odkazy:

Facebooková pozvánka

Podřezání stromu azobé v tropickém lese (Youtube)

Deštné pralesy je potřeba revitalizovat a nikoli kácet - hrubě negativní bilance CO2 (Klimaweb.cz)

Rostliny v ohrožení (Seznam zprávy)

Klimatický závazek Prahy (Praha.eu)

Lávka Čelákovice za 40 milionů (Metrostav)