Tři apely pro elektroenergetiku

01.08.2023 11:51

tisková zpráva 1. 8. 2023, Praha, Zvonečník, z.s.

Spolek Zvonečník konstatuje různost názorů mezi ekologickými organizacemi v Oborové platformě Zeleného kruhu v oblasti přístupů k české energetice. K Veřejné konzultaci nové klimatické a energetické strategie rozhodně nesouhlasí s některými stanovisky organizací Centrum pro dopravu a energetiku, Greenpeace a Hnutí DUHA.

Připravené odpovědi pro veřejnost a hlavní dogma kolegů stojů na tom, že nejekologičtější energie je ušetřená, rozvíjeny mají být všemožně obnovitelné zdroje, do roku 2033 konec českého uhlí a špatné je také jádro. Studie potenciálů a teoretické scénáře kolegů počítají k roku 2033 s výraznými energetickými úsporami a uzavřením uhelných elektráren, ale dokonce již v roce 2030 dokonce 35% z obnovitelných zdrojů pro samotnou elektřinu. To obnáší stavby řady obrovských větrníků, udržení vysoké poptávky spotřebitelů po fotovoltaice při vysokých cenách síťové elektřiny a velká množství kvalifikovaných stavebníků a elektrikářů. Hlavně to ale neřeší problém, jak získat zbývající většinu energie mimo obnovitelné zdroje. Předseda spolku Jiří Jakl uvádí: "Upíráme pozornost k roli prezidenta Petra Pavla a jeho avizovanému zájmu o širší spolupráci s ekologickými organizacemi. Proto ho také přímo oslovujeme."

Za zcela zásadní Zvonečník zdůrazňuje tři věci, které stanoviska kolegů téměř či zcela pomíjejí:

1) V letním období je energeticky soběstačných z OZE dokonce již řada domácností, ale například za slunečných dní může být dokonce velký problém s přebytky fotovoltaické energie. Vzhledem k nutnému předimenzování fotovoltaiky pro krytí spotřeby i v ročních obdobích kratších dní to rozhodně neřeší jen akumulace do domácích baterií, bojlerů, množství zrovna dobíjených elektromobilů či dokonce komunitní energetika. V rámci celé energetiky je klíčové řešení akumulace s realizací také alespoň několika nových velkokapacitních přečerpávacích elektráren s nejlepším poměrem nutných nákladů na skutečně velkokapacitní akumulaci (a možností využití s dalšími výhodami třeba v bývalých uhelných těžebních oblastech).

I když se v celoročních statistikách výroby elektřiny mohou uvádět množství z obnovitelných zdrojů, ne vždy to jinak bohužel znamená také využitou energii v reálném čase. Akumulovanou energií je nutné výrazně pokrýt noční spotřebu a výkyvy výroby z obnovitelných zdrojů podle počasí během dne. Jinak energie z obnovitelných zdrojů může představovat spíše odpad či dokonce hrozbu pro stabilitu distribuční sítě. Za klíčovou považujeme investici do vybudování vodní kaskády s přečerpávacími elektrárnami v Podkrušnohoří. Využitelná jsou volná místa po těžbě uhlí s vhodným utěsněním podloží, vyčištěním řeky Bíliny a zamezením zbytnému výparu pomocí plovoucích fotovoltaických elektráren podobně jako se objevují i jinde ve světě.

2) V mrazivém zimním období ztrácí účinnosti či se dokonce nesmí provozovat tepelná čerpadla využívající tepelnou výměnu se vzduchem. Bohužel naopak o to více se musí za takového počasí topit. Navíc na krátký zimní den je krátká i fotovoltaika a ani na kůrovcovém dřevu pro řadu domácností nelze stavět zimy donekonečna. Za takových dní rozhodně nelze počítat ani s podílem OZE přes 30%, ale navíc naopak také s vysokým odběrem elektřiny přímotopy. Pro tyto případy je nutné řešení povinných záložních zdrojů energie v domácnostech i firmách (dostatečné mohou být i propanbutanové pro vaření a topení). Nebo další možností je zachování kapacity jaderných + uhelných elektráren dokonce blízké současnosti s tím, aby uhelné elektrárny byly připravené na spuštění v kritickém zimním období právě pro tyto případy a pochopitelně jinak neblokovaly ekologičtější zdroje energie. Pro nelikvidaci uhelných elektráren hovoří také bohužel fakt, že dosažitelné úspory elektrické energie v české ekonomice může nahradit zvýšená potřeba dobíjení elektromobilů (s vyšší spotřebou elektřiny i ke svému vytápění v zimě).

3) Jaderné dukovanské bloky jsou již nyní za hranicí původní předpokládané životnosti a při své velikosti vyžadují výhradně přísun palivových článků z Ruska. Spoléhání na tyto bloky ještě ve 30. letech tohoto století nepokládáme za zodpovědné. Hodně se mluví o malých modulárních reaktorech, zároveň o velkých reaktorech. Hlasy stran Petra Fialy a Andreje Babiše ale v roce 2020 dokázaly prohlasovat akorát rozvrat veřejných financí při rušení superhrubé mzdy, ve státní kase na větší investice peníze nezbývají a peníze z ČEZ se hodí na jiné účely. Stále nevíme jaké nové bloky, natož kdo a za jaké peníze je postaví.

Navíc zvláště kolegové z Calla blokují jadernou energetiku přes vyvolávání odporu k vybudování jakéhokoli trvalého úložiště jaderného odpadu. Blokují také vybudování nových reaktorů jako náhrady za ty vysloužilé dukovanské. Nové plánované jaderné bloky sotva mohou blokovat jiné ekologičtější zdroje a nedá se říci, že cena z obnovitelných zdrojů může být vždy jen výhodná a nepředražená (dlouho zdiskreditovaná v Česku byla dokonce fotovoltaika).

Při použití prstů jedné ruky v podmínkách ČR ani podle výše uvedených ekologických organizací rozhodně nelze z OZE dosáhnout na více než dva prsty a zbylé prsty představují potřebu výroby energie z jiných zdrojů. Pokud to nemá být uhelná energie dokonce vůbec, zbývá ve větším měřítku ještě energie jaderná. Hrozí ji ale dokonce také ústup s koncem životnosti bloků v Dukovanech. Nemluvě ještě o složitějším období zimním. Proto Zvonečník oslovuje formou otevřeného dopisu prezidenta Petra Pavla.

 

Vážený pane prezidente,

dovolujeme si Vás s vědomím kvalitních poradců oslovit jako ekologická organizace s reakcí na stanoviska kolegů z dalších organizací k české elektroenergetice. K tématice přikládáme také naši tiskovou zprávu. Podle našeho názoru především elektřinu si dosud nestačí vyrábět ekologicky v létě, ale musíme její spotřebu nějak pokrýt i každý okamžik v zimě. Dovoz elektřiny v mrazivých dnech může být jen za extrémní cenu. Nesdílíme akcent kolegů na komunitní energetiku, prosté škrtnutí uhelných elektráren, odpor k novým jaderným blokům či lokaci trvalého úložiště jaderného odpadu. Za vhodné pokládáme vyvinutí adekvátního tlaku na vládu k těmto apelům:

*Při rozvoji OZE jak vláda řeší odpovídající akumulaci přebytkové energie v příznivých ročních obdobích?

*Jak vláda chce vést k pokrytí dostatku elektřiny v mrazivém zimním období v dalších desetiletích při současném vývoji investic, zájmu škrtat stát a jeho pobídky?

*Jak vláda chce dlouhodobě přinejmenším zachovat současný podíl jaderné energetiky a jak mají být nahrazeny staré dukovanské bloky závislé na dodávkách paliva z Ruska?

Vláda Petra Fialy svoji zřejmou neschopnost postupu některých klíčových investic ráda hází na své předchůdce, na válku na Ukrajině či problémy s navýšenými důchody. Až důchodového věku dosáhnou zejména "Husákovy děti", mohou být velké problémy i vůbec s dostatkem energií. Česko nemusí být místem k normálnímu žití, ale závislé na drahých energiích a s již nepřekonatelnými dluhy.

 

Odkazy:

Jak podat připomínky k Vnitrostátnímu plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu? (Greenpeace, 5/2023), URL: https://www.greenpeace.org/czech/clanek/18909/jak-podat-pripominky-k-vnitrostatnimu-planu-cr-v-oblasti-energetiky-a-klimatu/

Calla - jaderný odpad https://www.calla.cz/index.php?path=energetika&php=jo.php#zpravodaj

Pro energetickou koncepci má vzniknout jaderně-obnovitelný a jaderný scénář. Chybí rychlejší rozvoj OZE. S uhlím už se nadále nepočítá (Hnutí DUHA, 7/2023), URL: https://hnutiduha.cz/aktualne/pro-energetickou-koncepci-ma-vzniknout-jaderne-obnovitelny-jaderny-scenar-chybi-rychlejsi