Úseky nové vysokorychlostní železnice

17.02.2023 11:25

tisková zpráva 17. 2. 2023, Praha, Zvonečník, z.s.

Téma vysokorychlostní železnice občas v Česku rezonuje a má zkracovat časové vzdálenosti mezi Prahou a regiony, ale být také spojkou do západní Evropy či na Balkán. Hlavní železniční koridor Drážďany-Praha-Vídeň je vysoce vytížený, při náhlých událostech a opravách přináší extrémní zpoždění, navyšovat nejde ani frekvenci příměstských spojů. Nové koleje potřebujeme, ale...

České vlády postupně podporu vysokorychlostní železnici vyjadřují a projektování se od dob premiérování Bohuslava Sobotky posunulo úctyhodným tempem. Dnes víme, kudy vysokorychlostní železnice může vést, na co narážejí a jak výhodné jsou různé varianty. Z pohledu životního prostředí mohou jít proti sobě různé aspekty, kdy například v dlouhých tunelech mají vlaky dvojnásobnou spotřebu kvůli odporu vzduchu, ale není zabrána zemědělská půda, chráněná příroda, trasa může být kratší a bez převýšení. Správa železnic nechce opakovat chyby známé z 90. let se stavbami dálnic a k projektování přistupuje otevřeně k veřejnosti s vážením různých aspektů.

Se Zvonečníkem jsme v roce 2022 uspořádali výpravu na místo zamýšleného terminálu v Nehvizdech, který se stane bránou mezi Prahou a Středočeským krajem. Přinesli jsme konkrétní podněty Správě železnic, aby tu byla krytá přístupová cesta mezi patrovým parkovištěm pro automobily a nástupišti, při přestupech tak cestující nebyli zbytečně vystavení dešti a nebylo tu ani zbytečně rozlehlé parkoviště na úkor zemědělské půdy. Důležité je také zahloubení koridoru podobné jako u sousední dálnice D11 a s možnostmi vhodného ozelenění valů kolem železnice.

Cena různých českých rychlodráh se uvažuje nějakých 800 miliard Kč. Z vedení tratí z dob Jana Pernera může udělat vedlejší tratě, jde o nový koncept s nasazením skutečných rychlovklaků 320 km/hod. I když se počítá také s evropskými penězi, je to velmi nákladná záležitost a vždy bude závislá na postupu každé konkrétní vlády. Přechodně tu může být i hybridní podoba kombinující současné méně vytížené úseky koridorů a nové rychlejší a posilující tratě v blízkosti velkým měst. Nové vedení koridoru přes terminál v Nehvizdech může být celkem jisté i kvůli novým možnostem posílení příměstských vlaků, ale skončit může také u Poříčan se sjezdem na Nymburk a do současného koridoru na Kolín. V další etapě odsud lze vést přímý úsek trati na Světlou nad Sázavou a i tento úsek ukazuje, že najednou se určitě nemusí stavět celé stovky kilometrů nových rychlotratí.

Odkazy

Společné komuniké Správy železnic a Asociace ekologických organizací Zelený kruh https://zelenykruh.cz/spolecne-komunike-spravy-zeleznic-a-asociace-ekologickych-organizaci-zeleny-kruh/

Z Prahy do Brna za hodinu. Podívejte se, kde začnou vznikat první tratě pro rychlovlaky (CNN 2023) https://cnn.iprima.cz/z-prahy-do-brna-za-hodinu-podivejte-se-jak-bude-vypadat-vysokorychlostni-zeleznice-v-cesku-200375

VRT Polabí (SŽ) https://www.spravazeleznic.cz/vrt/polabi

VRT Střední Čechy (SŽ) https://www.spravazeleznic.cz/vrt/stredni-cechy