Aktuality

Debata Obchodujeme s Čínou - ekologický a sociální pohled

20.05.2015 20:35

16.2.2015 debata "Obchodujeme s Čínou - ekologický a sociální pohled" na Novotného lávce 5.

Obchod s Čínou má dva aspekty spojené s životním prostředím. Je to šetrnost vlastní výroby k životnímu prostředí a dálková doprava. Čínské výrobky se v Česku staly téměř všudypřítomné a čínskou ekonomiku rozhodně nelze přehlížet jako bezvýznamnou.

Saldo obchodní bilance ČR s ČLR se pohybuje kolem 300 miliard korun ročně. Čeští exportéři do Číny vyvážejí řádově méně zboží, než naopak. Čínské výrobky jsou levné, a to i přes dopravu na tisíce kilometrů. Hodinové mzdy v čínské výrobě dosahují 3,5 dolaru, což v přepočtu kurzu roku 2014 vychází již přes 70 korun. Pak je otázkou, čím je nízká cena čínských výrobků vlastně vykoupena a na kolik se nám vyplatí obchod s Čínou, pokud se česká výroba přesunula tam.

Čínská výroba má nižší ekologické standardy proti těm evropským a ke znečišťování se zde dosud projevoval spíše liberální přístup. Výsledkem je extrémní znečištění v průmyslových oblastech, což při nedávné návštěvě potvrdil také prezident Miloš Zeman. Pokud v Česku máme ekologické standardy na výrobu zboží, proč neplatí i pro dovážené zboží? Je také zajímavou skutečností, že například české automobily jsou do Číny prodejné leda s vysokým clem, nebo pokud jsou vyráběné v Číně. Proč obdobná opatření neplatí také naopak?

Situaci v Číně nám přiblížila známá sinoložka Olga Lomová. Jde o zemi s rozhodující komunistickou stranou a korumpovatelnými zástupci. "Lidská práva" jsou zde pojímána jako naplňování ideálů socialismu a i vláda o nich hovoří. Pokud jde ale o hájení zájmů místních komunit, není zde vůbec zájem vést takové debaty. Naši debatu dále doplnila prezentace náměstka ministra průmyslu Tomáše Novotného. Petr Hlobil se zaměřil na aspekty spojení růstu ekonomiky a využívání fosilních paliv. V Číně jsou v současnosti také zřejmé výrazné investice do využívání obnovitelných zdrojů energie.

Europoslanec Miroslav Poche se bohužel debaty nemohl zúčastnit, ale sdělil nám: "Jsem zastánce vyvážených vztahů s Čínou, jak obchodních, tak politických, které musí obsahovat také přesah k lidským právům a základním svobodám, sociálnímu a enviromentálnímu přesahu".

K jakým závěrům tedy debata dospěla?

Olga Lomová zdůraznila, že Číňané vnímají Evropu jako určitý vzor kultivovanosti. Velký zájem mohou mít o potraviny, které nepocházejí ze znečištěných oblastí. Paradoxem pak zůstává, že řadu potravin naopak i přímo Česko dováží z Číny (pomelo, ale také například česnek a sušené houby). Určitě by zde měl být formulovaný národní zájem, protože české vlády ve vztahu k Číně dosud jen málo hájily takový zájem. Pokud se Čína rozhodne důsledně řešit znečištění, mohla by to být příležitost pro české firmy, které s nimi mají již osvědčené zkušenosti.

 

Více viz pozvánka a Facebook. Prezentace Tomáš Novotný.

Debata Uchování a distribuce energie

20.05.2015 20:34

17.6.2014 proběhla v Lidovém domě debata "Uchování a distribuce energie".

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie naráží na problém uchování či načasování spotřeby energie ze špičkových výkonů a naopak na dostatek pohotových zdrojů v době malého výkonu obnovitelných zdrojů. Tepelnou energii lze uchovat v akumulačních nádržích, elektrická energie může vyrobit vodík, syntetický metan, stlačit vzduch, dobít elektromobily či přečerpat vodu v přečerpávacích nádržích. Rychlou zálohou jsou paroplynové elektrárny. 

Ani některé obnovitelné zdroje energie se ale nemusejí projevovat výkyvy v přenosové soustavě, protože mají jen úsporný charakter (sluneční ohřev užitkové vody). Specifikem české elektroenergetiky je výrazný přebytek 17 TWh za rok, což odpovídá energii vyrobené v temelínské elektrárně. Přenosová soustava je stabilní, ale musí se umět vypořádat s výkyvy z obnovitelných zdrojů. Ve městech mají perspektivu obnovitelné zdroje umisťované na střechy, tepelné výměníky a zateplování.

V panelu vystoupili Hynek Beran z Českého energetického klubu, prof. Bohuslav Sekerka z FES Univerzity Pardubice, Milan Smrž z Eurosolaru a energetik Vladimír Vlk poradce ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.

 

Více viz pozvánka. Prezentace panelistů: Beran - Sekerka - Smrž - Vlk. - foto

Debata Limity pro těžbu uhlí

20.05.2015 20:32

23.4.2014 proběhla v prostorách poslaneckého klubu ČSSD debata "Limity pro těžbu uhlí".

Akce měla vazbu na výzvu grémia platformy Zvonečník "Chraňme nerostné bohatství českého státu". Těžba nerostných surovin by neměla být neomezená, protože není bez negativních dopadů na životní prostředí a může přímo destruovat obce. Dotkli jsme se skutečnosti, že stát dosud nárokuje maximálně 10 % z hodnoty vytěžených surovin, přičemž u uhlí je to dokonce maximálně 1,5 %. V regionech s rozvinutou těžbou uhlí bývá nejvyšší nezaměstnanost, přičemž i pro Mostecko existuje řada možností nového rozvoje. 

Naše debata ukázala, že i u sociálních demokratů v Ústeckém kraji (včetně poslance Jaroslava Foldyny) lze najít podporu vyšším úhradám za vydobytý nerost. V bloku "Mostecko dnes" vystoupili místostarosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt, Lubomír Holý jako zástupce KVV ČSSD Ústeckého kraje, expert pro oceňování přírodních zdrojů Josef Seják a energetik a poradce ministra průmyslu a obchodu Vladimír Vlk. V bloku "Možnosti ekologického růstu v Ústeckém kraji" Vojtěch Kotecký za Hnutí DUHA, expert pro rozvoj lokálních ekonomik Tomáš Tožička a Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Pozvánka -zde-. Prezentace panelistů: Buřt - Seják - Vlk - Tožička - Sedlák

Debata Udržitelná spotřeba

20.05.2015 20:31

23.10.2013 proběhla v Lidovém domě debata "Udržitelná spotřeba".

Udržitelná výroba a spotřeba uspokojuje potřeby společnosti, ale zároveň minimalizuje a zacykluje spotřebu surovin a energií, omezuje používání toxických látek a vznik odpadů. Je to ideální stav, ke kterému by měl vývoj společnosti směřovat.

Ekologické a kvalitní produkty jsou pro spotřebitele hodnotnější, ale mají také vyšší cenu. Aby o ně mohl být větší zájem, je pro to důležitá také koupěschopnost spotřebitelů. Ta se ovšem s pravicovými škrty snížila a zvýšil se také zájem o nekvalitní dovozové potraviny. Většina odpadů v Česku se dosud bohužel nerecykluje a řada produktů v obchodech dokonce ani nikdy neskončí v nákupním košíku. Naše debata odsoudila zejména vyhazování potravin v obchodech, zdůraznila principy udržitelného chování, význam ekologické výchovy a nutnost změny ekonomického přístupu vlády, ať už z voleb vzejde jakákoli.

V panelu vystoupila mluvčí stínové vlády Michaela Marksová, nestorka oboru ekologické výchovy Danuše Kvasničková, expert pro odpadové hospodářství Jiří Bureš a pracovnice obchodních řetězců Alena Mrštná.

 

Více viz pozvánka. Prezentace D. Kvasničkové.

Debata Inovace a budoucnost práce

20.05.2015 20:30

21.3.2013 proběhla v Lidovém domě debata Inovace a budoucnost práce.

V debatě jsme spojili tématiku ekologických inovací a budoucnosti práce. Prosazování čistých technologií totiž nezřídka naráží na kritiku, že lidem berou práci, nebo že bez znečišťování se výroba stává nekonkurenceschopnou. 

Složení panelu nám nabídlo různé úhly pohledu od problematiky práce jako takové, až po příklad ručně vyráběných elektromobilů. Inovace mění charakter práce, mohou vést proti znečištění, šetřit energie, suroviny i zemědělskou půdu. To samozřejmě není nic špatného. Energeticky a surovinově šetrná výroba a ekologické požadavky naopak přinášejí vývojovou dynamiku, v mnoha ohledech také lepší konkurenceschopnost. Kvalitní produkty mohou mít lepší účinnost a ve výsledku předčit levné produkty spojené s neekologickou výrobou. Práce v budoucnu by především neměla být fyzicky náročná a zdravotně riziková, což ekologické technologie na rozdíl od fosilních dinosaurů bezesporu umožňují.

Moderní levicový přístup využívá efektu multiplikace, podpory práce a regulace znečišťování. Liší se tak od neoliberálního přístupu, podle kterého se lze k prosperitě prošetřit, pobídky vedou jen k zadlužování budoucích generací a důležitý je hlavně zisk dosažený za co nejkratší dobu. Je logické, že odlišné filosofie následně vedou k odlišným typům inovací a pracovních příležitostí.

V panelu vystoupili sociolog Martin Potůček, poslanec Jiří Krátký, Jaromír Marušinec z Asociace elektromobilového průmyslu a Václav Suchý z Technologického centra AV ČR.

 

Pozvánka -zde-. Foto -zde-.

 

Debata Rozvoj místních ekonomik

20.05.2015 20:27

6.12.2012 proběhla v Domě odborových svazů debata Rozvoj místních ekonomik.

Impulzem pro debatu bylo zamyšlení nad procesem globalizace. Jako recept na prosperitu mnozí politici vnímají především stavby velkokapacitních silnic. Dálková doprava se díky nim zlevňuje, přibývá tranzitní doprava a zjednodušují se importy. Přináší to také tlak na zábory půdy a těžká doprava má zásadní vliv na životnost silnic.

Opakem globalizace je ekonomický proces lokalizace. Staví na místních zdrojích a ekonomka Ilona Švihlíková vyzvedla její potenciál zejména pokud jde o zemědělství, využívání energií (včetně těch obnovitelných) a odpadů. S Petrem Petržílkem si zanotovala také ohledně využití místních měn jako alternativy ke klasickým penězům.

Diskuse také narazila na efekty multiplikace. Například energetické renovace domů sice vyžadují investice, zároveň ale přinášejí úsporné zisky a vytvářejí pracovní příležitosti. Reálný obrat finančních prostředků v ekonomice přináší ekonomický růst - narozdíl od stavu, kdy tyto prostředky drží malý počet lidí na svých bankovních účtech. Čertovské uhlí nám zase připomenulo skutečnost, že uhelná ekonomika může vytlačovat jiné druhy místního rozvoje.

 

Pozvánka -zde-.

Foto + videa Petr Janíčko, Petr Petržílek, Ilona Švihlíková, debata.

Debata Změny klimatu

20.05.2015 20:12

27.3.2012 proběhla v Lidovém domě debata "Změny klimatu".

Shrnutí: Klima na Zemi prochází přirozeně různými cykly, ale i přímo člověk má na klima nesporný vliv. Ani nízkouhlíková ekonomika není bez dopadů na životní prostředí a přednosti té které technologie je proto nutné posuzovat komplexně. Příroda se již v minulosti vypořádala s výraznými změnami klimatu. Dramatické změny, miliony uprchlíků, hrozby válek a šíření nemocí ale mohou ohrožovat samu lidskou civilizaci.

 

Pozvánka -zde-.

Prezentace panelistů: Nátr - Marek - Kotecký - Kremlík Dále audiozáznam a foto.

<< 1 | 2 | 3 | 4