Aktuality

Debata Inovace a budoucnost práce

20.05.2015 20:30

21.3.2013 proběhla v Lidovém domě debata Inovace a budoucnost práce.

V debatě jsme spojili tématiku ekologických inovací a budoucnosti práce. Prosazování čistých technologií totiž nezřídka naráží na kritiku, že lidem berou práci, nebo že bez znečišťování se výroba stává nekonkurenceschopnou. 

Složení panelu nám nabídlo různé úhly pohledu od problematiky práce jako takové, až po příklad ručně vyráběných elektromobilů. Inovace mění charakter práce, mohou vést proti znečištění, šetřit energie, suroviny i zemědělskou půdu. To samozřejmě není nic špatného. Energeticky a surovinově šetrná výroba a ekologické požadavky naopak přinášejí vývojovou dynamiku, v mnoha ohledech také lepší konkurenceschopnost. Kvalitní produkty mohou mít lepší účinnost a ve výsledku předčit levné produkty spojené s neekologickou výrobou. Práce v budoucnu by především neměla být fyzicky náročná a zdravotně riziková, což ekologické technologie na rozdíl od fosilních dinosaurů bezesporu umožňují.

Moderní levicový přístup využívá efektu multiplikace, podpory práce a regulace znečišťování. Liší se tak od neoliberálního přístupu, podle kterého se lze k prosperitě prošetřit, pobídky vedou jen k zadlužování budoucích generací a důležitý je hlavně zisk dosažený za co nejkratší dobu. Je logické, že odlišné filosofie následně vedou k odlišným typům inovací a pracovních příležitostí.

V panelu vystoupili sociolog Martin Potůček, poslanec Jiří Krátký, Jaromír Marušinec z Asociace elektromobilového průmyslu a Václav Suchý z Technologického centra AV ČR.

 

Pozvánka -zde-. Foto -zde-.

 

Debata Rozvoj místních ekonomik

20.05.2015 20:27

6.12.2012 proběhla v Domě odborových svazů debata Rozvoj místních ekonomik.

Impulzem pro debatu bylo zamyšlení nad procesem globalizace. Jako recept na prosperitu mnozí politici vnímají především stavby velkokapacitních silnic. Dálková doprava se díky nim zlevňuje, přibývá tranzitní doprava a zjednodušují se importy. Přináší to také tlak na zábory půdy a těžká doprava má zásadní vliv na životnost silnic.

Opakem globalizace je ekonomický proces lokalizace. Staví na místních zdrojích a ekonomka Ilona Švihlíková vyzvedla její potenciál zejména pokud jde o zemědělství, využívání energií (včetně těch obnovitelných) a odpadů. S Petrem Petržílkem si zanotovala také ohledně využití místních měn jako alternativy ke klasickým penězům.

Diskuse také narazila na efekty multiplikace. Například energetické renovace domů sice vyžadují investice, zároveň ale přinášejí úsporné zisky a vytvářejí pracovní příležitosti. Reálný obrat finančních prostředků v ekonomice přináší ekonomický růst - narozdíl od stavu, kdy tyto prostředky drží malý počet lidí na svých bankovních účtech. Čertovské uhlí nám zase připomenulo skutečnost, že uhelná ekonomika může vytlačovat jiné druhy místního rozvoje.

 

Pozvánka -zde-.

Foto + videa Petr Janíčko, Petr Petržílek, Ilona Švihlíková, debata.

Debata Změny klimatu

20.05.2015 20:12

27.3.2012 proběhla v Lidovém domě debata "Změny klimatu".

Shrnutí: Klima na Zemi prochází přirozeně různými cykly, ale i přímo člověk má na klima nesporný vliv. Ani nízkouhlíková ekonomika není bez dopadů na životní prostředí a přednosti té které technologie je proto nutné posuzovat komplexně. Příroda se již v minulosti vypořádala s výraznými změnami klimatu. Dramatické změny, miliony uprchlíků, hrozby válek a šíření nemocí ale mohou ohrožovat samu lidskou civilizaci.

 

Pozvánka -zde-.

Prezentace panelistů: Nátr - Marek - Kotecký - Kremlík Dále audiozáznam a foto.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5